UNVANADI_SOYADIEMEKLİ OLDUĞU TARİH
PROF.DR.ZEKİ KORKUSUZ26.02.1998(Vefat 13.11.2012)
PROF.DR.RIDVAN EGE01.07.1990 (Vefat 08.06.2017)
PROF.DR.İLKER ÇETİN02.01.2008
PROF.DR.N.ERTAN MERGEN20.05.2011 (20.05.2011Vefat)
PROF.DR.YAVUZ YENER SAĞLIK18.07.2016
PROF.DR.MEHMET DERYA DİNÇER05.06.2017
PROF.DR.TARIK YAZAR26.05.2018

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALIMIZDA GÖREV YAPMIŞ

ÖĞRETİM ÜYELERİ

(Sıralama Anabilim Dalımızdan ayrılış tarihlerine göre yapılmıştır)

Prof.Dr. İzzet BİRAND (1945-1957) 

 4.7.1945 te kurulan Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Kliniğimizin ilk klinik Direktörü.1945 yılında profesör seçilerek göreve başladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Rektörü oldu.1957 yılında parlamento seçimlerine girmek için  klinikten ayrılıp, seçimlere katıldı. Ancak Milletvekili seçilemeyerek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Kliniği Direktörlüğüne atandı.

Prof.Dr. Avni DURAMAN (1947-1981) 1947 de Deniz Hastanesi operatörü iken, Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi dalında doçentlik sınavını vererek kliniğe doçent olarak atanmıştır. 1958 yılında profesör ve Klinik direktörü olmuş, 1981 yılında emekli oluncaya dek 23 yıl Klinik Direktörlüğü ve Kürsü Başkanlığını sürdürmüştür. 1987 yılında vefat etmiştir.  
Prof.Dr. Erdoğan ALTINEL (1965-1979)1965 yılında ihtisasa başlamış ve 1968 de Uzman olmuştur. Başasistan olarak göreve devam etmiş, 1973’te Doçent olmuş ve kliniğimize atanmıştır. 1979 yılında ayrılarak Antalya Tıp Fakültesinde Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 2001 yılında Antalya Tıp Fakültesinden emekli olmuştur.
Prof.Dr. Yücel TÜMER  (1978-1982)1976’da Doçent olmuş ve GATA’dan ayrılarak kliniğimize 1978 yılında atanmıştır. 1982 yılında istifa ederek serbest çalışmaya başlamıştır.  
Prof.Dr. Oğuz POLATKAN (1972-1982)1972 yılında asistan olarak göreve başlamış, 1976 yılında uzman ve 1981 yılında Doçent olmuştur.1982 yılında kliniğimizden ayrılarak Antalya Tıp Fakültesinde El Cerrahisi konusunda çalışmalarına devam etmiştir. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde Profesörlük kadrosuna atanmıştır.
Prof.Dr. Güngör Sami ÇAKIRGİL (1960-1989)1960 sonlarında genel cerrahi başasistanı iken kliniğimizde asistan olarak göreve başlamış 1965’te Genel Cerrahiden doçent olmuş ve kliniğe atanmıştır. 1970 yılında profesörlük ünvanı almıştır. Doğuştan kalça çıkığı Tedavisinde kendi geliştirdiği “Radikal Redüksiyon” tekniğini Dünya Literatürüne kazandırmıştır. Omurga Cerrahisi, Kalça Artroplasti ve cerrahisinde kliniğimize bir çok yenilik kazandırmıştır. 1989 yılında vefat etmiştir.  
Prof.Dr. Rıdvan EGE (1960-1990)1960 yılında GATA’deki görevine devam etmek suretiyle kliniğimize öğretim görevlisi olarak atandı. Bu dönemde Hocamızın büyük gayretleriyle Ortopedi ve Travmatoloji, Çocuk Cerrahisinden ayrılarak ayrı klinik  oldu.1962 yılında Doçent olarak Kliniğimize atandı.  1968 yılında profesör oldu.  1972-1974 yıllarında Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Özellikle  El Cerrahisi   ve Travmatoloji  başta olmak üzere pekçok alanda birçok yeniliği kliniğimize getirmiştir. Sayısız Kitap yazarak ve editörlüklerini yaparak Türk Ortopedisine kazandırmıştır.1990 yılında emekliye ayrılmıştır.
 
Prof.Dr. Zeki  KORKUSUZ (1961-1998)Kliniğimizde asistan iken 1961’de Almanya’ya uzmanlık eğitimi için giden Dr. Zeki Korkusuz, Türkiye’ye döndüğünde 1968 yılında Doçentlik sınavını vererek; 1969 yılında kliniğimizde Doçent olarak  göreve başlamıştır. 1974’de Profesör olmuştur. Özellikle biyomekanik konularıyla ilgilenmiş ancak genel Ortopedinin pekçok alanında da kliniğimizin gelişmesi için çok yararlı çalışmalarda bulunmuştur. Öğrenci eğitimi , Asistan eğitimi ve Öğretim Üyesi yetiştirilmesi  konularında büyük hizmetleri olmuştur. 1998 yılında emekli olmuştur.  
Prof.Dr. İlker Çetin  (1971-2008)