AYRINTILI VE DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI KURULUŞU VE GELİŞİMİ 

Prof.Dr. İzzet Birand (Kurucu ve ilk Direktörü: 1945-1957) dönemi:

Anabilim Dalımız, Fakültemiz kurulurken ilk kurulan kürsülerden olup, Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Kliniği olarak 1945 de kurulmuştur. Klinik Direktörlüğü için Dr. İzzet Birand seçilmiş ve Profesör olarak görevlendirilmiştir. Kliniğe ilk kez 1947 yılında 4 asistan kadrosu verildiği için Dr. Cemal Ergun, Dr. Muhittin Mısırlıgil, Dr. Şeref Erenben ve Dr. Orhan Eroğlu asistan olarak hizmete başlamışlardır. 1949 da Deniz Hastanesi operatörü Dr. Avni Duraman Doçentlik sınavını vererek Kliniğe Doçent olarak atandı. Dr. Cemal Ergun ihtisas bitiminde bilgi ve görgüsünü artırmak üzere İngiltere ye gitmiş ve dönüşte 1960 yılına kadar tek başasistan olarak hizmet görmüştür. 1955 yılında Prof.Dr. İzzet Birand Ankara Üniversitesi Rektörü olmuş ve 1957 yılında Milletvekili seçimlerine girmek için görevlerinden ayrılmıştır. Kendisi Milletvekili seçilemeyince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Kliniği Direktörlüğüne seçilmiştir.

Prof.Dr. Muhittin Ülker (Genel cerrahiden vekaleten Direktörlük:1957-1958) dönemi:

Kısa bir müddet Klinikte Profesör olmadığı için Genel Cerrahiden Prof.Dr. Muhittin Ülker Klinik Direktörlüğüne vekalet etmiş ve daha sonra 1958 yılında Profesörlüğe atanan Doç.Dr. Avni Duraman Klinik Direktörlüğüne getirilmiştir.

Prof.Dr. Avni Duraman (İkinci Direktörümüz:1958-1981) dönemi:

1960 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği kurucusu Dr.Rıdvan Ege Kliniğimize Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır. Aynı yıl Dr. Rıdvan Ege nin gayretleri ve Klinik Direktörü Prof.Dr. Avni Duraman ın girişimleriyle Kliniğin adı Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği olarak değiştirildi. Bundan sonra Çocuk Cerrahisi uygulamaları ilgi alanından çıkarılırken ve Klinikte o zamana kadar daha çok konservatif tedavi tatbik edilirken, Cerrahi Ortopedi daha çok önem kazanmaya başladı. 1960 sonunda Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Başasistanı Dr. Güngör Sami Çakırgil Klinikte asistan olarak göreve başladı. 1962 de Dr. Rıdvan Ege Doçent olmuş ve Doçentlik kadrosuna atanmıştır. 1965 yılında da Dr. Güngör Sami Çakırgil Doçent olmuş ve Kliniğimize atanmıştır. 1968 yılında Doç.Dr. Rıdvan Ege Profesörlüğe yükselmiştir. Kliniğimiz asistanı iken 1961 yılında Almanya ya Ortopedi eğitimi için gönderilen Dr. Zeki Korkusuz Almanya da iken Türkiye ye gelip uzmanlık ve Doçentlik sınavlarını verdikten sonra 1969 da Kliniğimizde Doçent olarak göreve başlamıştır.1970 yılında da Doç. Dr. Güngör Sami Çakırgil Profesör olmuştur. Prof.Dr. Rıdvan Ege 1972-1974 yılları arasında Tıp Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmuştur. 1974 yılında Doç.Dr. Zeki Korkusuz Profesörlüğe yükseltilmiştir. Klinikte başasistan olarak çalışan Dr. Erdoğan Altınel 1973 yılında Doçent olmuş ve Kliniğe atanmıştır. 1977 yılında Doçent olan Kliniğimiz başasistanı Dr. Ertan Mergen 1978 yılında Doçent olarak atanmıştır. 1976 da Doçent olup , Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görev yapan Dr. Yücel Tümer yine 1978 yılında Kliniğimize Doçent olarak atanmıştır. 1979 yılında Doç.Dr. Erdoğan Altınel Antalya Tıp Fakültesine geçmiş ve Profesör olarak atanmıştır. 1981 yılında Klinik Direktörümüz Prof.Dr. Avni Duraman yaş haddi nedeniyle emekli olmuştur.

Prof.Dr. Rıdvan Ege (Kürsü Başkanlığı:1981-1982) dönemi:

1981 yılında Klinik başasistanlarından Dr.Oğuz Polatkan Doçent olmuştur.

Prof.Dr. Güngör Sami Çakırgil (Anabilim Dalı Başkanlığı:1982-1989) dönemi:

1982 yılında Doç.Dr. Oğuz Polatkan Antalya Tıp Fakültesine geçmiştir. Yine aynı yıl Doç.Dr. Yücel Tümer istifa ederek serbest çalışmaya başlamıştır. 1982 yılında başasistanlarımızdan Dr. İlker Çetin Doçent olmuştur. 1985 yılında Dr. Derya Dinçer ve Dr. Yener Sağlık Yardımcı Doçent kadrosuna atanmışlardır. 1986 yılında Dr. Derya Dinçer Doçent olmuş, 1987 yılında Doç.Dr. İlker Çetin Doçentlik kadrosuna atanmıştır. 1988 yılında Dr. Tarık Yazar ve Dr. Mehmet Binnet Uzman ve Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Dr. Yener Sağlık ve Dr. Tarık Yazar 1988 yılında Doçentlik sınavını geçerek Doçent olmuşlardır. Doç.Dr. Ertan Mergen ve Doç.Dr. İlker Çetin 1988 de Profesörlüğe yükseltilmişlerdir. 1989 da Prof.Dr. Güngör Sami Çakırgil yakalandığı hastalığa maalesef yenik düşerek aramızdan ayrılmıştır.

Prof.Dr. Rıdvan Ege (Anabilim Dalı Başkanlığı:1989-1990) dönemi:

1989 yılında Dr. Mehmet Binnet Doçent olmuştur. 1989 yılında Dr. Sinan Adıyaman Anabilim Dalımızda Uzman olarak görevlendirilmiştir. 1990 yılında Dr. Bahaddin Güzel Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosuna alınmıştır. Uzun yıllar Anabilim Dalımıza pekçok emeği geçmiş Prof.Dr. Rıdvan Ege 1990 yılında yaş haddi nedeniyle emekli olmuştur.

Prof.Dr. Ertan Mergen (Anabilim Dalı Başkanlığı:1990-1992) dönemi:

Prof.Dr. Ertan Mergen 1990 yılında Akademik Kurul tarafından seçimle Anabilim Dalı Başkanı olmuştur. 1991 yılında Dr. Ali Kemal Us Uzman kadrosuna atanmıştır. Yine 1991 yılında Dr. Mehmet Demirtaş Uzman olarak göreve başlamıştır. Doç.Dr. Derya Dinçer 1992 de Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 1992 de Prof. Dr. Ertan Mergen kendi isteği ile Anabilim Dalı Başkanlığını bırakmış ve Prof.Dr. İlker Çetin Akademik Kurul tarafından yeni Anabilim Dalı Başkanı olarak seçilmiştir.

Prof.Dr. İlker Çetin (Anabilim Dalı Başkanlığı:1992-2001) dönemi:

1993 de Dr. Bülent Erdemli Anabilim Dalımızda Uzman olarak göreve getirildi. 1993 yılında Dr. Bahaddin Güzel ve Dr. Mehmet Demirtaş Yardımcı Doçent Kadrosuna atandılar . 1993 yılında Anabilim Dalımız bünyesinde El Cerrahisi Bilim Dalı kuruldu ve Dr. Mehmet Demirtaş ve Dr. Sinan Adıyaman bu bilim dalı bünyesinde görevlendirildiler. 1994 yılında Dr. Bahaddin Güzel ve Dr. Sinan Adıyaman Doçentlik sınavlarını geçerek Doçent olmuşlardır. 1995 yılında Doç.Dr. Yener Sağlık, Doç.Dr. Tarık Yazar ve Doç.Dr. Mehmet Binnet Profesörlük kadrolarına atanmışlardır. 1995 yılı sonunda da Dr. Mehmet Demirtaş Doçent olmuştur. Yine 1995 yılında Dr. Yusuf Yıldız Ortopedik onkoloji alanında çalışmak üzere Anabilim Dalımızda Uzman olarak görevlendirildi. 1996 yılında Dr. Ali Kemal Us Doçent olmuştur. 1997 yılında Dr. Hakan Kınık travmatoloji ile ilgili konularda çalışmak üzere Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmıştır.Yine 1997 yılında Dr. Sinan Bilgin El Cerrahisi Bilim Dalı için Uzman kadrosunda göreve başlamıştır. 1998 yılında Dr. Bülent Erdemli Doçent olmuştur.2000 yılında Doç.Dr. Bahaddin Güzel ve Doç.Dr. Sinan Adıyaman Profesörlüğe getirilmişlerdir. 2001 yılında da Doç.Dr. Mehmet Demirtaş Profesörlük kadrosuna atanmıştır.

Prof.Dr. Ertan Mergen (Anabilim Dalı Başkanlığı:2001-) dönemi:

Prof.Dr. İlker Çetin in istifa etmesiyle bu defa Anabilim dalı Akademik Kurulunca oy birliğiyle Prof.Dr. Ertan Mergen Anabilim Dalı Başkanlığına seçilmiştir. Dr. Yusuf Yıldız ve Dr. Hakan Kınık 2002 yılında Doçent olmuşlardır. Doç.Dr.Ali Kemal US 2003 yılında Profesörlük Kadrosuna atanmıştır. El Cerrahisi Bilim Dalında da Dr. Sinan Bilgin 2003 yılında Yard. Doçentlik kadrosuna atanmıştır. Doç.Dr.Bülent Erdemli 2004 yılında Profesörlük kadrosuna atanmıştır. Dr. Sinan Bilgin 2005 yılında Doçent olmuştur.

Anabilim Dalımızda son bir yıllık dönemde 1477 ve El Cerrahisi bilim dalında da 668 hasta olmak üzere toplam 2145 hastaya cerrahi tedavi uygulanmıştır. Halen Anabilim Dalımızda Ortopedi ve Travmatoloji için 11 Öğretim Üyesi ve El Cerrahisi için 3 Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 14 Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca 14 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bunun dışında KKTC hükümeti adına ihtisas yapan 2 Araştırma Görevlisi ve 1 yabancı uyruklu Fahri Araştırma Görevlisi çalışmaktadır.

Anabilim Dalımız Ortopedi ve Travmatolojinin tüm gelişmelerini yakından takip eden ve yenilikleri getirmede Türk Ortopedi ve Travmatolojisine öncülük eden bir Akademik Kadroya sahiptir. Diz, Omuz, Dirsek, El Bileği ve Ayak Bileği Artroskopik girişimleri, Primer ve Revizyon Kalça, Diz, Omuz ve Dirsek Artroplastileri, Travmatolojide ve Ortopedik Onkolojide en yeni teknolojiler, Vertebra Cerrahisinde Anterior ve Posterior girişimler, Disk ve Dejeneratif omurga hastalıkları cerrahisi, El Cerrahisinde her türlü rekonstrüktif ve Mikrovasküler girişimler son yıllarda başdöndürücü bir gelişmeyle beraber başarıyla uygulanmaktadır.