Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
06100 Sıhhiye / Ankara
Öğretim Üyeleri Ücretli Muayene Randevu Tel:   0 312 508 23 21
Poliklinik Randevu: 0 312 508 3 508
Faks       : 0 312 311 25 22
E-posta: ortopedi@medicine.ankara.edu.tr